Ja, ik wil….

Ja, wij willen bestuurslid worden!

Van links naar rechts: Cisca Rook, Jan van de Water,
Hans Zevenbergen, Matthijs Visser, Liedia Visser

Op de ALV van 20 maart j.l. is Hans Zevenbergen tot voorzitter verkozen. Hij heeft voorheen de rol van secretaris vervuld en neemt nu de rol van voorzitter op zich. Cisca Rook blijft aan als penningmeester. Nieuw in het bestuur zijn :Liedia Visser (Secretaris) en twee algemeen bestuursleden; Jan van de Water en Matthijs Visser.
Hierdoor is het bestuur weer compleet en kunnen we ons verder richten op de toekomst.

Wij willen ons voormalig voorzitter Joyce Rombouts en algemeen bestuurslid Mike Struijk van harte bedanken. Zij hebben zich hart en ziel voor de vereniging ingezet; waarvoor veel dank!

Met Sportieve groet,

Bestuur TV Holy

  • 10 april 2019