Lid worden bij TV Holy

Bij TV Holy kan het hele jaar gespeeld worden op 9 TennisRood All-Weather tennisbanen. Het park is dagelijks geopend van 09.00 - 23.00 uur en er is verlichting op alle banen. Afhankelijk van het lidmaatschap heb je recht om op verschillende banen of verschillende tijden te spelen. Deze staan vermeld bij het lidmaatschap. Senior leden draaien mee met de bardiensten, zodat je meestal een hapje & drankje kunt bestellen als je op het park bent.  Je betaalt vooraf een bardiensttarief met het lidmaatschap mee en ontvangt deze terug door de bardiensten te draaien. Zie voor meer informatie hierover Bardienst

Eerst kennismaken voordat je lid wordt? Dat kan!

Ben je geïnteresseerd, maar wil je eerst kijken of tennis de sport voor jou is, dan bestaat er de mogelijkheid om ter kennismaking 5 lessen te volgen voor € 40 om daarna te kunnen besluiten of je lid wilt worden.

KNLTB

TV Holy is aangesloten bij de Koninklijke Lawn Tennis Bond (KNLTB). Alle leden, behalve mini’s, zomerleden en ondersteunende leden, worden aangemeld bij de KNLTB en ontvangen een bondsnummer en spelerspas van de KNLTB. Dit geeft recht om mee te spelen met competities en toernooien. Alle contributiebedragen zijn inclusief de kosten voor het KNLTB lidmaatschap.

Ledenadministratie

De ledenadministratie verzorgt de registratie van de leden.  Aspirant-leden kunnen zich via het aanmeldingsformulier aanmelden. 

Een wijziging in het lidmaatschap, persoonsgegevens of een opzegging moet schriftelijk naar TV Holy Ledenadministratie gestuurd worden of per e-mail naar ledenadmin@tvholy

Opzeggingen uiterlijk 1 december voorafgaande aan het nieuwe seizoen. De ledenadministratie zal een bevestiging van ontvangst sturen hetzij schriftelijk of per e-mail. De ontvangstbevestiging is het bewijs dat u heeft opgezegd. Indien u vóór 20 december nog geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie.

  • De peildatum van genoemde leeftijden is 31 december van het betreffende contributiejaar.
  • Contributies moeten vóór 1 april betaald worden. 
  • In overleg met de ledenadministratie is gespreide betaling mogelijk.
  • Aan een vierde gezinslid (indien wonende op 1 adres) wordt een korting verleend van 25% en aan een vijfde of zesde gezinslid 50% van het laagste lidmaatschapsbedrag. (Ondersteunende lidmaatschappen worden niet meegerekend om voornoemde korting te bepalen)

Seniorleden

SENIOREN 18+     € 190 + € 60 afkoop bardienst

Senioren kunnen van 9.00 - 23.00 uur spelen. 18-jarigen zijn, in het jaar dat zij 18 worden, vrijgesteld van bardienst.

SENIOREN Dagleden 18+      € 140 + € 60 afkoop bardienst

Dagleden kunnen spelen van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur, echter niet op feestdagen. 18-jarigen zijn, in het jaar dat zij 18 worden, vrijgesteld van bardienst.

SENIOREN 80+       € 85

Senioren van 80 jaar en ouder kunnen van 9.00 - 23.00 uur spelen. Vrijgesteld van bardienst.

SENIOREN Dagleden 80+         € 60

Dagleden van 80 jaar en ouder kunnen spelen van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur, echter niet op feestdagen. Vrijgesteld van bardienst.

STUDENTLIDMAATSCHAP € 80

Dit tarief geldt alleen voor oud-juniorleden, die in verband met studie, e.d. buiten de ouderlijke woonplaats zijn gaan wonen. Een student-lid mag alleen tennissen in het weekeinde vanaf vrijdagavond 19.00 uur en in de zomervakantie op alle dagen. Vrijgesteld van bardienst.

Jeugdleden

Vanaf 2,5/3 jaar kunnen de kinderen al lid worden bij TV Holy. We hebben de jeugd ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën: de Mini's, Guppen, Pupillen & Junioren. Voor elke categorie geldt een eigen tarief. Voor Mini’s, Guppen en Pupillen, kinderen tot en met 10 jaar (samen de Tenniskids), biedt TV Holy vanaf 1-1-2019 het Tenniskids Totaal lidmaatschap aan. Dat is een all-in-one jaarlidmaatschap waarmee één bedrag wordt betaald voor lidmaatschap, training, competitie, jeugd-activiteiten en begeleid spelen. Het is een pakket waarmee kinderen een leuke start maken met tennis, veel andere kinderen leren kennen en leren met elkaar te spelen.
Voor een uitgebreide uitleg zie: Tenniskids Totaal lidmaatschap TV Holy.

Junioren 11 t/m 17 jaar betalen naast de contributie, andere kosten zoals lessen en competitie, nog apart.
Als kinderen eerst willen proberen of ze tennis leuk vinden kunnen ze 5 proeflessen nemen voor 35€. In het begin kunnen ze een racket lenen bij de tennisleraar.

MINI'S  beginners t/m 4 jaar         € 90

Dit bedrag is inclusief 16 lessen van een half uur in groepjes van 4 kinderen. En deelname aan de algemene jeugdactiviteiten (Sinterklaas, ouder/kind toernooi etc.). Een mini gaat over naar gup in het jaar dat hij/zij 5 jaar wordt. Er zijn leenrackets beschikbaar.
Voor een uitgebreide uitleg zie: Tenniskids Totaal lidmaatschap TV Holy.

GUPPEN 5 t/m 8 jaar          € 120

Het bedrag is inclusief 16 lessen in groepen van 6-8 kinderen. Verder gratis deelname aan de KNLTB competitie en twee toernooien op TV Holy. En ze kunnen meedoen aan de algemene jeugdactiviteiten (Sinterklaas, ouder/kind toernooi etc.). Guppen kunnen op alle banen tot 19.00 uur vrij spelen. Een gup gaat over naar pupil in het jaar dat hij/zij 9 jaar wordt.
Voor een uitgebreide uitleg zie: Tenniskids Totaal lidmaatschap TV Holy.

PUPILLEN 9 t/m 10 jaar      € 225

Het bedrag is inclusief 16 lessen in groepen van gemiddeld 5 kinderen. Verder gratis deelname aan de KNLTB competitie en twee toernooien op TV Holy. En ze kunnen meedoen aan de algemene jeugdactiviteiten (Sinterklaas, ouder/kind toernooi etc.). Pupillen kunnen op alle banen vrij spelen. Een pupil gaat over naar junior in het jaar dat hij/zij 11 jaar wordt.

Voor een uitgebreide uitleg zie: Tenniskids Totaal lidmaatschap TV Holy.

JUNIOREN 11 t/m 17 jaar     € 110

Junioren kunnen op alle banen vrij spelen. Een junior gaat over naar senior in het jaar dat hij/zij 18 jaar wordt, maar is in dat jaar nog niet bardienstplichtig.
NB. Op competitiedagen, toernooien en rackettrekken op dinsdagavond is vrij spelen beperkt.

Wij werken samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur

​Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen.
Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Diversen

ZOMERLID   € 40

Van deze regeling kan iedereen gebruik maken gedurende de zomerperiode. Vrijgesteld van bardienst.

Periode: 1 juni - 31 augustus

WINTERLID   € 70

Speciaal bedoeld voor KNLTB-leden van collega-verenigingen waar de banen in de winter niet bespeeld kunnen worden. Vrijgesteld van bardienst.

Periode: 1 november - 31 maart

ROLSTOEL- EN G-TENNIS    €50

Lidmaatschap voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Vrijgesteld van bardienst.

ONDERSTEUNEND LID   €25

Ondersteunende leden zijn vrijgesteld van bardienst.