maart 2019

Met de nieuwe KNLTB pasjes (twee jaar geldig) kan je nu ook het park en het clubhuis openen en betalen aan de bar!V

Zaterdag 30 maart van 12-16.00, met heerlijke lunch en leuke prijzen. Kom kijken, of meedoen. Donderdag sluit de inschrijving! Introducés zijn welkom!! Kosten 5€ per persoon, inclusief lunch te betalen aan de kassa.

ALV en nieuw bestuur

Nieuw Bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering van 20 maart nam Joyce Rombouts afscheid als voorzitter van de TV Holy. Zij is nu de nieuwe ledenadministrateur. Ook Mike Struijk verliet het bestuur na 3 ½ jaar. Hans Zevenbergen, voorheen secretaris, nam de hamer van Joyce over als voorzitter. Cisca Rook blijft onze penningmeester. Nieuw traden aan Liedia Visser als secretaris, Jan van de Water en Matthijs Visser als algemeen bestuurslid. Tot slot werd Emile de Deckere benoemd als Lid van Verdienste.

Binnenkort komt het concept verslag van deze vergadering.

Nieuwe barprijzen

In verband met de verhoging van BTW op niet-alcoholisch dranken en etenswaren van 6 naar 9%, worden de prijzen van die artikelen van onze bar ook verhoogd met gemiddeld 3%. Door afronding zal dat niet voor alle producten hetzelfde zijn.

De alcoholische dranken houden dezelfde aantrekkelijke prijs. Ook de 10% reductie voor leden wanneer je met je KNLTB pasje betaald blijft.

Contributie

De nota’s voor de contributie zijn de deur uit! Indien je daarover vragen hebt wend je je in eerste instantie tot de ledenadministratie, Joyce Rombouts. De contributie is dezelfde als vorig jaar, met uitzondering voor de jongste jeugd waar nu het nieuwe Tenniskids Totaal lidmaatschap is ingevoerd. Bij kinderen t/m 10j zijn de tennislessen, competitie, toernooien, feestjes en begeleid spelen bij de contributie meegenomen. Dus ouders betalen maar één rekening voor het hele jaar!

Open Dag en Ouder-Kind Toernooi

Wat een gezellige dag was dat! Heel veel vrijwilligers maakten er een feest van. Het was gezellig met een vol park en succesvol! We hebben meer dan 25 nieuwe leden kunnen verwelkomen en de families die meededen aan het Ouder-Kind toernooi waren heel enthousiast.

Ladies day

Op vrijdag 21 Juni a.s. organiseert Tennisvereniging Holy een gezellige dames-dag.


Met als thema  ‘1e Zomerdag’.

We beginnen om 9.30 uur met koffie/thee en wat lekkers, vervolgens gezellige tenniswedstrijden en een clinic van onze trainers.  Daarna heerlijk lunchen en we sluiten de dag af met een gezellige borrel en muziek (ca. 16.30 uur).

Wil je graag meedoen schrijf je dan snel in, de kosten van deze dag bedragen € 10.00. p.p.

Houd deze dag vrij in je agenda! Sluiting inschrijving: 10 juni.

Inschrijven per mail bij: frances.rietveldt@upcmail.nl t.w. Dames-dag 21 Juni.

Naam, telefoonnummer, speelsterkte en vereniging svp benoemen.

Het bedrag ad € 10.00 svp overmaken op Bankrek.TV Holy Vlaardingen nr: NL16INGB0003130795 (NB ander nummer dan op 18 maart vermeld!). Na betaling is de deelname definitief.

Wij hebben er zin in en maken er een zomerse tennis-dag van, het goede weer hebben we al besteld!

Team “Zomerfeest ”TV Holy

Nieuwe Website

Er wordt hard gewerkt aan een vernieuwing van onze website. Meer nieuws, betere kalender zijn belangrijke verbeteringen. Houd de website in de gaten! We zijn ook meer actief geworden op Facebook: dus ga eens kijken op https://www.facebook.com/tvholy/ en https://www.facebook.com/tvholyjeugdcommisie/

TennisOnly

Denk aan je voucher van TennisOnly. De club biedt een Holylogo aan op tennis kleding voor competitieteams. Als je dat overweegt ga naar TennisOnly en laat weten dat je een Holy logo wil.

Op het moment heeft TennisOnly een leuke en lucratieve winactie in omloop via Facebook. Een competitieteam kan een teamkleding pakket t.w.v. €1000,- winnen.

Agenda

30 maart Dubbeltoernooi
21 juni Ladiesday
28-30 juni Jeugdkamp
5-7 juli Holy Jeugdtoernooi
8-15 juli Holy Open

Houd de agenda op onze website in de gaten!

Met sportieve groet

Bestuur TV Holy

  • 21 maart 2019