Lid worden: algemene informatie

Lid worden bij TV Holy

Bij TV Holy kan het hele jaar gespeeld worden op 9 TennisRood All-Weather tennisbanen. Het park is dagelijks geopend van 09.00 - 23.00 uur en er is verlichting op alle banen. Afhankelijk van het lidmaatschap heb je recht om op verschillende tijden te spelen. Deze staan vermeld bij het lidmaatschap. Senior leden draaien mee met de bardiensten, zodat je meestal een hapje & drankje kunt bestellen als je op het park bent.  Zie voor meer informatie hierover Bardienst

KNLTB

TV Holy is aangesloten bij de Koninklijke Lawn Tennis Bond (KNLTB). Alle leden, behalve ondersteunende leden, worden aangemeld bij de KNLTB en ontvangen een bondsnummer en spelerspas van de KNLTB. Dit geeft recht om mee te spelen met competities en toernooien. Alle contributiebedragen zijn inclusief de kosten voor het KNLTB lidmaatschap.

Ledenadministratie

De ledenadministratie verzorgt de registratie van de leden.  Aspirant-leden kunnen zich via het aanmeldingsformulier aanmelden. 

Een wijziging in het lidmaatschap, persoonsgegevens of een opzegging moet schriftelijk naar TV Holy Ledenadministratie gestuurd worden of per e-mail naar ledenadmin@tvholy

Opzeggingen uiterlijk 1 december voorafgaande aan het nieuwe seizoen. De ledenadministratie zal een bevestiging van ontvangst sturen hetzij schriftelijk of per e-mail. De ontvangstbevestiging is het bewijs dat u heeft opgezegd. Indien u vóór 20 december nog geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie.

  • De peildatum van genoemde leeftijden is 31 december van het betreffende contributiejaar.
  • Contributies dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. 
  • Er wordt de gelegenheid geboden om in 3 termijnen te betalen.
  • Aan een derde gezinslid (indien wonende op 1 adres) wordt een korting verleend van 25% en vanaf het vierde gezinslid 50%. Deze korting geldt voor het goedkoopste lidmaatschap en geldt niet voor ondersteunende leden, studentleden en zomerleden. Ondersteunende lidmaatschappen worden niet meegerekend om voornoemde korting te bepalen. 

Intro Joyce edited.mp4