Bestuur en commissies

Bestuur en commissies bestaan uit vrijwilligers. Het medium e-mail wordt o.a. gebruikt om informatie van en over het bestuur en de commissies aan de leden te verstrekken. De meest actuele informatie staat op deze website. Op de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert ze het toekomstige beleid.

Bestuur

Voorzitter Hans Zevenbergen [email protected] 06-53366651
Secretaris Liedia Visser [email protected]  
Penningmeester Cisca Rook [email protected] 06-50672157
Technische Zaken Frank de Bruin [email protected]  
Bestuurslid Jan van de Water [email protected]  
Dagelijkse Ondersteuning Bestuur

Monique Nieuwenhuizen   Administratie

Commissies

De Ledensecretaris verzorgt de ledenadministratie van de vereniging. Hij verstuurt de contributiefacturen en ziet toe op de contributiebetalingen. Hij/zij is gaarne bereid mondelinge inlichtingen over de club te geven. De actuele ledenlijst is te raadplegen via deze link.

Ledenadministratie Joyce Rombouts [email protected]  
PR-functionaris Bianca Spuijbroek-Verhey [email protected]  
  Inge Veltman (Jeugd)    
Clubgebouwbeheerder Gerard v.d. Wolf [email protected] 06-25227715
Groundsmen Aad van Osnabrugge [email protected] 010-4749660
  Jacks Verburgh    
  Martin Loois    

De Technische Commissie - TC organiseert en regelt de competitie, de diverse tennisevenementen voor senioren en coördineert de trainingsactiviteiten.

Voorzitter Frank de Bruin    
Lid Rik de Zeeuw    
Lid Ed de Wilde    
Jeugd Competitiezaken Suzan de Koning [email protected]  
Senior Competitiezaken Suus Zevenbergen [email protected]  
Hoofdtrainer Josine Switser [email protected]  

De Jeugdcommissie - JC organiseert en regelt de Tenniskidscompetitie, tennisactiviteiten en gezelligheidsfestiviteiten voor de jeugd.

Tenniskids contact Carly Gorter [email protected]  
Voorzitter Carly Gorter [email protected]  
Lid Vacature    
Lid Felicia Wijnhorst    
Lid Jordi Roskam    
Lid Vacature    
Schooltennis coord. Vacature    

De Sponsorcommissie - SC zorgt voor werving van sponsors om op deze manier extra geld voor de vereniging binnen te halen.

Voorzitter Jan van de Water [email protected]  
  Rik de Zeeuw    
  Martin van Dijk    
  Rene van de Burg    

De Barcommissie - BC verzorgt de kantine, de indeling van de bardiensten door de leden en helpt mee met de organisatie van evenementen. De clubhuisbeheerder doet de inkoop en het beheer van de kantine.

Voorzitter Cor Wijnhorst [email protected]  
  Tim Stolz    
  Petra Wijnhorst    
  Menno Hilz    
Bardienstplanner Martin Loois    
Inkoop Gerard v.d. Wolf   06-25227715

Automatiseringsmedewerkers zorgen voor het beheer van het administratieve software systeem KNLTB.Club, de website, de toernooi-assistent (voor de ondersteuning van het Holy Open toernooi, de Clubkampioenschappen en het Kassa-systeem van Le Credit Sportif.

E-captain beheer/KNLTB.Club Mike Struijk [email protected] 06-24156903
Website beheer Vacature [email protected]  
ICT Ondersteuning Ed de Wilde [email protected] 06-53106703
Afhangbord Martin van Benthem [email protected] 010-4740052
Toernooien (Technisch)   [email protected]  

Leden

Via onderstaande button vind je de ledenlijst (voor leden).
De inloggegevens zijn de persoonlijke e-captain inloggegevens en dezelfde als voor de bardienstplanner.

Ledenlijst

Speciale leden

Via onderstaande buttons vind je de overzichten van Leden van Verdienste en Leden met verenigingsspeld.

Leden van Verdienste
Leden met verenigingsspeld