Algemene lesvoorwaarden

 • Een lesuur duurt 60 minuten waarvan 10 minuten inspelen.
 • De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging TV Holy (behalve bij de proeflessen).
 • Voor lessen buiten geldt de regenregeling: Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare baan komt de eerste les voor rekening van de leerling, de tweede voor de rekening van de trainer, de derde voor de leerling, enz.. Bij twijfel of les doorgaat even je trainer/trainster contacten via WhatsApp.
 • Wanneer na meer dan 25 minuten de les wordt gestaakt in verband met regen, dan zal die les worden beschouwd als zijnde gegeven.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de leraar wordt de les ingehaald.
 • De trainers van TV Holy streven er naar iedereen in te delen conform het inschrijfformulier. De hoofdtrainer behoudt zich echter het recht om bij groepslessen af te wijken van de door de cursist opgegeven groepsgrootte. Bij verandering van 4 naar 2 personen wordt voor de start van de eerste les contact opgenomen met de cursist.
 • Wanneer er voor meer dan 2 dagen verhinderingen worden opgegeven garandeert de trainersstaf geen optimale trainingsgroep.
 • Bij annulering tot 5 dagen voor aanvang van de cursus zal 25% van het lesgeld in rekening worden gebracht. Daarna is het volledige lesgeld verschuldigd.
 • De trainers van TV Holy zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.
 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de hoofdtrainer, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 • De trainers van TV Holy zullen 1 week voorafgaand aan de start van de lessen berichten in welke groep de cursist geplaatst wordt.
 • Cursisten gaan er mee akkoord dat zij e-mails krijgen over lessen, evenementen en andere activiteiten die TV Holy onderneemt.