Instructies baan reserveren en baanreglement

Uitleg afhangen via het afhangbord

1. Gebruik van het afhangbord in het clubhuis om een baan te reserveren is voor alle leden verplicht. Zie de gebruiksaanwijzing van het afhangbord: https://knltb.club/support/files/Hoe_kun_je_een_nieuwe_baan_afhangen_via_het_KNLTB_Afhangbord.pdf.

2. De speeltijd voor dubbelspel is 45 minuten en voor enkelspel 30 minuten.

3. Wanneer je reservering afloopt, maar je wilt door spelen, is dat toegestaan mits niet een ander de baan heeft gereserveerd. Indien de baan gereserveerd is mag je een andere baan die vrij is gebruiken. De plicht om te vegen vervalt hierbij niet.

4. Na het spelen dient men de baan te vegen, tenzij het regent of de baan nat is.

5. Introduceren is in beginsel mogelijk (zie "Regels voor het introduceren").

6. Senior leden en Zomerleden mogen banen reserveren op alle dagen van 9:00 - 23.00 uur.

7. Dagleden mogen banen reserveren op werkdagen tot 18.00 uur, behalve op erkende feestdagen.

8. Het bestuur, en de daartoe aangewezen functionarissen, heeft het recht banen te reserveren voor de trainers, rackettrekken, competitie, toernooien en grotere groepen indien dit voor een beter beheer van het park of de veiligheid van de leden nodig is.

9. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Baanindeling:

Dinsdag:
Vanaf 19.00 uur zijn 4 banen gereserveerd voor rackettrekken.

Vrijdag:
Vrijdagmorgen is een aantal banen gereserveerd voor het rackettrekken.

Zaterdag, zondag, donderdagavond en vrijdagavond:
In de competitieperiode en tijdens toernooien is er beperkte mogelijkheid om vrij te spelen. Zie de agenda op de website.

Lessen:
Baan 1/2 of 6/7 of 9/8 kunnen geblokt worden voor tennislessen voor leden. Deze reserveringen staan aangegeven op het afhangbord.

Verlichting:
De verlichting moet uiterlijk om 23.00 uur uit zijn.