VOG en vertrouwenspersoon

VOG

Per 1 januari 2020 heeft TV Holy een VOG-beleid ingevoerd. Het bestuur licht in het Document VOG toe waarom een VOG-beleid van belang is en wat we daaronder moeten verstaan. Dit document en de Gedragsregels kunnen onder aan de pagina gedownload worden.

Meer informatie
Wie meer wil weten over een VOG in relatie tot het sporten van kinderen kan terecht op de website: https://centrumveiligesport.nl

Vertrouwenspersoon

Het bestuur van TV Holy heeft Lotte Boer benoemd als vertrouwenspersoon. Je kunt haar bereiken via email [email protected] of telefonisch (+31)628908969. Indien gewenst, kan je ook anoniem contact met haar opnemen. In het document Vertrouwenspersoon lees je alles terug over de reglementen rondom de vertrouwenspersoon.

 

Mijn naam is Lotte Boer. Ik ben woonachtig in Vlaardingen en lid van TV Holy. Ik volg een opleiding tot revalidatiearts. Als vertrouwenspersoon kunt u mij per mail of telefonisch benaderen voor problemen, situaties, klachten die u ervaart binnen TV Holy; hierna zal ik een afspraak met u maken. Uw gesprekken zijn vertrouwelijk waarbij er naar u geluisterd wordt, u advies krijgt en eventueel bemiddeling bij bepaalde klachten.

 

Vertrouwenspersoon.pdf tekst-VOG.pdf gedragsregels.pdf